COMPLIANCE W PRACY LEKARZA

Jak sprawić by pacjent stosował się do zaleceń. Jak przekazać informację posługując się prostym i zrozumiałym dla pacjenta językiem? Co możesz zrobić by zadbać o relację z pacjentem i zbudować z nim dobry kontakt? Jak stać się jego sojusznikiem? Jak zaprosić pacjenta do wzięcia współodpowiedzialności za proces leczenia?

Zapraszamy na szkolenie adresowane do lekarzy i pielęgniarek. Szkolenie pozwala na opanowanie wiedzy związanej z zaawansowanymi technikami komunikacyjnymi. Dzięki nowym umiejętnościom wzrasta nie tylko efektywność, ale również komfort pracy lekarza i pielęgniarki.

 

Korzyści dla lekarza/pielęgniarki

 

 • Większa skuteczność w pozyskiwaniu pacjenta do współpracy.
 • Przyrost liczby pacjentów stosujących się do zaleceń.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i zwiększania szansy na jego
 • współodpowiedzialność za proces leczenia.
 • Mniejsza frustracja związana z brakiem wpływu na postępowanie leczonego.

 

W programie

 

 • Powody niestosowania się do zaleceń lekarza/pielęgniarki.
 • Metoda pozwalająca zmienić postawę pacjenta – wywiad motywujący.
 • Postawa lekarza/pielęgniarki kluczem do zmiany zachowań pacjenta.
 • Style komunikacji – kierowanie, podążanie, prowadzenie.
 • Identyfikacja preferowanych stylów komunikacji.
 • „Styl prowadzenia” w rozmowie o zmianie nawyków.
 • Elastyczność w stosowaniu stylów komunikacji.
 • Etapy rozmowy w wywiadzie motywującym – zalecenia i przeciwwskazania.
 • Praktyczne zastosowanie „Karty Rozmowy”
 • Pacjent partnerem w procesie leczenia
 • Sprawdzanie motywacji pacjenta i zaproszenie do współpracy.
 • Wyłanianie obiekcji – szukanie rozwiązań.
 • Praktyczne zastosowanie „Arkusza motywacji i obiekcji”.
 • Kontrakt między lekarzem/pielęgniarką a pacjentem.

 

Szkolenie realizujemy w formie projektu zamkniętego dedykowanego konkretnemu zespołowi gabinetu bądź przychodni.

 

Istnieje możliwość dostosowania programu do szczególnych wymagań i potrzeb Klienta.
Chcesz widzieć więcej? Zadzwoń. Napisz.