COACHING I DORADZTWO

MD COACHING® w TWOJEJ PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 

Wzrastająca konkurencyjność w zakresie usług medycznych, zmieniające się wymagania dotyczące obowiązujących standardów świadczonych usług oraz wzrastająca świadomość pacjenta to obraz dzisiejszego rynku usług medycznych. Rzeczywistość ta stawia przed managerami zarządzającymi placówkami medycznymi oraz lekarzami bardzo wysokie wymagania.

Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności osobistej. Metodą, która w ostatnich latach zyskała największą popularność jest coaching, który wyróżnia się przede wszystkim wysoką skutecznością i trwałością wprowadzanych zmian.

 

Uwzględniając i mając świadomość specyfiki branży, przedstawiamy Państwu MD COACHING® dla kadry managerskiej i MD COACHING® dla lekarzy.

 

MD jak Managing Director Coaching

 

MD jak Medical Doctor Coaching

 

Coaching jest procesem, w którym pracujemy z managerem lub lekarzem nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi – wyznaczając wraz z nim cele i wspierając go w ich osiąganiu.

 

„Coaching jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału”

(definicja Międzynarodowej Federacji Coachów – ICF)


PRZYKŁADOWE KORZYŚCI dla WŁAŚCICIELA/MANAGERA
I JEGO PLACÓWKI

 

 • Większa efektywność działania managera
 • Większa elastyczność i otwartość na zmiany
 • Większa kreatywność
 • Lepsze wykorzystanie potencjału, posiadanej wiedzy i mocnych stron
 • Szybsza i bardziej efektywna reakcja na sytuacje kryzysowe
 • Skuteczna automotywacja
 • Zmiana kultury organizacyjnej
 • Lepsze relacje w zespole
 • Promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do
 • ciągłego doskonalenia się
 • Lepszy zewnętrzny wizerunek i umocnienie pozycji na rynku
 • Równowaga między życiem zawodowym a osobistym

 

PRZYKŁADOWE KORZYŚCI dla LEKARZA I PLACÓWKI

 

 • Większa efektywność działania lekarza
 • Lepsze relacje z pacjentem i zewnętrzny wizerunek lekarza
 • Pacjent współpracujący, stosujący się do zaleceń i biorący
 • współodpowiedzialność za proces zdrowienia
 • Większa umiejętność zarządzania swoim stanem, radzenia sobie
 • z emocjami swoimi i pacjenta
 • Odnalezienie lub powrót do swojej automotywacji
 • Uniknięcie wypalenia zawodowego
 • Większy komfort pracy
 • Lepsze relacje w zespole

 

Proces MD COACHINGU® obejmuje:

 

Spotkanie z podmiotem zlecającym (ustalenie celów firmowych) – bezpłatnie
Sesja wstępna z klientem (zebranie informacji o celach klienta i podjęcie decyzji o współpracy)

 

Sesje coachingowe+ zadania, ćwiczenia, wyzwania, konsultacje telefoniczne i emailowe

 

Sesja podsumowująca coaching

 

Proces jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z bieżącą pracą i obowiązkami zawodowymi klienta.

 

Terminy sesji ustalane są przez obie strony, tak by maksymalizować efektywność procesu i komfort pracy.

 

Dodatkowo właścicielom, managerom i lekarzom oferujemy inną metodę współpracy

 

– DORADZTWO

 

W ramach doradztwa oferujemy:

 • Wstępna rozmowa z właścicielem, managerem/lekarzem
 • Informacja zwrotna
 • Co można zrobić inaczej? Nowe metody i rozwiązania
 • Ustalenie planu dalszego rozwoju
 • Monitoring realizacji ustalonych propozycji rozwiązań

 

Chcesz widzieć więcej? Zadzwoń. Napisz.